Działamy i angażujemy się w inicjatywy na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz wolontariatu.