Wspieramy rozwój kompetencji administracji rządowej i samorządowej w obszarze ratownictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa, ochrony ludności i medycyny.