Wspieramy działania rozwojowe państw Partnerstwa Wschodniego, Afryki, Azji, oraz Europy w szczególności tych, których działania zmierzają do pełniejszej integracji z Unią Europejską oraz wyznających wartości europejskie.