Udzielamy pomocy humanitarnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej społecznościom oraz krajom dotkniętym katastrofami naturalnymi i technologicznymi, kryzysami i konfliktami wewnętrznymi.