Witaj,

Fundacja iHELP zrzesza ekspertów posiadających szerokie spektrum wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji w obszarze pomocy humanitarnej, prowadzenia działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

Eksperci fundacji prowadzili działania humanitarne, ratownicze lub rozwojowe w czasie katastrof naturalnych i kryzysów humanitarnych, które miały miejsce na całym świecie na przestrzeni ostatnich lat.

Zespół iHELP Institute.