Warsztaty ze stabilizacji dla USAR Moldova

W dniach 19-23 października 2020r. w miejscowości Bielce w Mołdawii odbyły się kolejne warsztaty dla ratowników USAR Moldova. Tym razem tematem przewodnim była stabilizacja uszkodzonych konstrukcji budowlanych. Eksperci Fundacji iHELP Institute przeprowadzili z ratownikami zajęcia, podczas których przedstawili podstawowe i zaawansowane techniki wykonywania podpór drewnianych, stabilizacji otworów okiennych i drzwiowych, a także sposoby zabezpieczenia uszkodzonych ścian i stropów. Wykonywanie stabilizacji drewnianej jest jednym z podstawowych elementów pracy na gruzowisku. Dzięki niemu minimalizuje się ryzyko niezamierzonego przemieszczania się elementów budynku, co jest istotne zwłaszcza po trzęsieniach ziemi, gdzie mogą powstawać wstrząsy wtórne.

Tak jak podczas poprzednich warsztatów, tak i tym razem ratownicy korzystali głównie ze sprzętu przekazanego przez Fundację.