Warsztaty szkoleniowe dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Mołdawii

W dniach 5-9 października 2020r. w Kiszyniowie Eksperci Fundacji iHELP Institute przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla ratowników wchodzących w skład USAR Moldova. Podczas warsztatów  ratownicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania przebić przez elementy konstrukcyjne budynków,  taktyki działań na gruzowisku oraz przemieszczaniu ciężkich elementów konstrukcyjnych.

By odzwierciedlić realne warunki działań grup poszukiwawczo-ratowniczych warsztaty zorganizowano w miejscu, gdzie niegdyś miał powstać kompleks szpitalny. Inwestycja nigdy jednak nie została ukończona, ale powstałe budynki świetnie nadawały się do przeprowadzenia szkolenia. Eksperci Fundacji mogli dowolnie budować scenariusze, a ratownicy przebijać ściany, stropy i inne elementy. Na zakończenie warsztatów zorganizowano ćwiczenie końcowe, podczas którego ratownicy wykorzystywali wszystkie nabyte w trakcie warsztatów umiejętności. W trakcie warsztatów ratownicy mieli również okazję w praktyce wykorzystać sprzęt przekazany przez Fundację.