Poprawa zdolności operacyjnych jednostek Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSN) w obwodzie zakarpackim

 

Czas trwania projektu: czerwiec 2019 – grudzień 2020

Lokalizacja: Obwód Zakarpacki, Ukraina

Donor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska Pomoc)

Status: w realizacji

 

Dlaczego pomagamy

Ukraina to kraj, który w ostatnich latach przechodzi intensywną transformację. Rozwój otwiera nowe możliwości dla jego mieszkańców, ale też wiąże się z nowymi wyzwaniami dla działających tam służb ratowniczych. Niestety w obliczu narastających zagrożeń nawet najlepsze chęci nie zastąpią profesjonalnego wyszkolenia i najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego.

Coraz większa dostępność nowoczesnych pojazdów w połączeniu z wciąż jeszcze słabą infrastrukturą drogową na Ukrainie prowadzi do podwyższonego ryzyka wystąpienia poważnych wypadków komunikacyjnych. Statystyki dotyczące wypadków drogowych na Ukrainie są przerażające – codziennie na drogach ginie 8-9 osób. Ratownicy przyjeżdzający na miejsce wypadku często nie dysponują odpowiednim wyposażeniem i nie znają technik ratowniczych, które pozwalałyby im na skuteczne niesienie pomocy poszkodowanym uwięzionym we wrakach pojazdów.

Kolejnym problemem z jakim mierzą się w swojej pracy strażacy są pożary – najczęściej wewnątrz budynków. Wyposażenie mieszkań i biur przeszło w ostatnich dziesięcioleciach znaczącą zmianę, od materiałów pochodzenia naturalnego po stosowane obecnie powszechnie materiały sztuczne (plastiki, pianki, sklejka, itp.). W tak nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach zjawiska pożarowe zachodzą z dużo większa intensywnością i stanową poważne zagrożenie dla poszkodowanych i samych ratowników, którzy nie są na nie przygotowani.

Dlatego naszym zadaniem jest przygotowanie ich w taki sposób by wyrobić u nich niezbędne nawyki, które pozwolą im poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. By to się stało, muszą oni regularnie ćwiczyć z użyciem najnowszego sprzętu i podwyższać swoje kompetencje, co bez odpowiedniej bazy treningowej jest niezwykle ciężkie w realizacji i nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Cel

Głównymi priorytetami projektu są niżej wymienione:

  • podnoszenie kwalifikacji ratowników w zakresie ratownictwa medycznego podczas wypadków komunikacyjnych,
  • podnoszenie skuteczności prowadzenia działań gaśniczych,
  • zwiększenie zabezpieczenia głównych ciągów komunikacyjnych na terenie obwodu zakarpackiego,
  • zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Działania

Działania na rzecz poprawy zdolności operacyjnych jednostek Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSN) w obwodzie zakarpackim zostały podzielone na 2 moduły, przy założeniu, iż rozpoczęcie działań w ramach Modułu II w 2020 roku uzależnione jest od efektów działań realizowanych w roku 2019 (Moduł I.)

Moduł I

Celem działań podejmowanych w ramach Modułu I było:

  • zakupienie specjalistycznego sprzętu ratowniczego i medycznego,
  • przeszkolenie instruktorów ratownictwa medycznego oraz strażaków-ratowników,
  • budowa nowoczesnego trenażera pożarowego w ośrodku szkolenia PSSN w Użgorodzie,

Jednym z działań prowadzonych przez Fundację iHELP Institute w trakcie Modułu I było podniesienie efektywności pomocy udzielanej przez ratowników osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W tym celu Fundacja zakupiła i przekazała partnerom ukraińskim zestaw narzędzi hydraulicznych, służący do działań w ramach ratownictwa technicznego. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, przeszkolono 24 strażaków z miejscowości Użgorod w zakresie technik stabilizacji i ewakuacji osób z uszkodzonego pojazdu.

Kolejnym obszarem wsparcia udzielnego przez Fundacje było ratownictwo medyczne. Fundacja przekazała sprzęt i wyposażenie ratownictwa medycznego na potrzeby ośrodka szkolenia oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSSN w obwodzie zakarpackim. Utworzono stanowisko do ćwiczeń
z ratownictwa medycznego, na którym eksperci Fundacji iHELP Institute przeszkolili 39 strażaków i przygotowali ich do pełnienia roli instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej. W kolejnym etapie, na wzór modelu kaskadowego, to instruktorzy będą przekazywać dalej zdobytą wiedzę i szkolić strażaków na swoich jednostkach.

Eksperci Fundacji iHELP Institute przeszkolili również 90 funkcjonariuszy Urzędu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Zakarpackim w zakresie zdarzeń masowych, mnogich, jednostkowych, segregacji wstępnej i logistyki oraz ewakuacji ze strefy zagrożenia. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami udzielania wsparcia psychologicznego dla ofiar wypadków.

Nabyte umiejętności i dostęp do nowoczesnego wyposażenia pozwoliły zarówno na zwiększenie świadomości ratowników, jak i wzrost bezpieczeństwa osób poszkodowanych.

Kolejnym ważnym działaniem Fundacji w ramach modułu I było wybudowanie w miejscowości Użgorod stanowiska ćwiczebnego do gaszenia pożarów wewnętrznych. Stanowisko to otworzyło nowe możliwości szkoleniowe i pozwoliło strażakom w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku zapoznać się ze zjawiskami występującymi w trakcie pożarów wewnętrznych. Zrozumienie rozwoju pożaru, właściwa ocena sytuacji i posługiwanie się odpowiednimi technikami gaszenia pożaru stanowi podstawę bezpiecznych działań gaśniczych i minimalizuje straty popożarowe.

By dodatkowo wesprzeć codzienną pracę strażaków, zakupiono osiem wysokiej jakości zestawów odzieży specjalnej dla strażaków, w których skład weszły ubrania ochronne, rękawice, kominiarki, buty oraz hełmy. Ratownicy otrzymali także i kamerę termowizyjną, dzięki której o wiele szybciej będą mogli teraz zlokalizować osoby poszkodowane w pomieszczeniach objętych pożarem, szybciej odnajdą źródło ognia czy też na bieżąco będą monitorować temperaturę.

 

Moduł II

Na rok 2020 zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSSN, jak również szkolenia dla instruktorów z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. O realizacji działań w 2020 roku będziemy na bieżąco informować.